:Pomiary Elektryczne Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELESKA w Dąbrowie Górniczej

 

   

Zwody, przewody odprowadzające, przewody uziemiające,   uziomy

 

  • System odgromowy składa się ze zwodów, przewodów odprowadzających, przewodów uziemiających oraz uziomu.
  •  
  • Zwody – to linki ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali nierdzewnej, ułożone na dachu. Ich zadaniem jest bezpośrednie przyjmowanie prądów piorunowych.

    Przewody odprowadzające
    – łączą zwody z przewodami uziemiającym. Układa się je na zewnętrznych ścianach budynku – z daleka od okien, drzwi, bez załamań i z zachowaniem między nimi odległości 20 cm (muszą być min. dwa).

    Przewody uziemiające
    – łączą przewody odprowadzające z uziomami.

    Układa się je w linii prostej, najkrótszą drogą do uziomu – zwykle wzdłuż naroży domu lub rynien i rur spustowych. Poprzez zacisk pobierczy umieszczony w puszcze ochronnej (na elewacji budynku) przewód ochronny łączy się z przewodem uziemiającym, prowadzącym do uziomu.

    Uziomy
    – natomiast to metalowe elementy, które umieszcza się w gruncie. Najczęściej wykonuje się je na dwa sposoby: jako uziomy fundamentowe lub otokowe.

    Te pierwsze stanowi stopa lub ława fundamentowa ze zbrojeniem przystosowanym do połączenia z przewodem odprowadzającym. Uziom otokowy to metalowa taśma, tzw. bednarka, ułożona poziomo wokół domu i zakopana w ziemi na głębokości min. 0,5 m, nie bliżej niż 1 m od ścian zewnętrznych budynku.

    Wykonanie oziomu otokowego po zakończeniu prac budowlanych może być trudne, szczególnie gdy wokół domu wykończymy ścieżki i tereny zielone. Zwody montuje się na najwyższych punktach dachu – kalenicy, kominie.
  •  

     
     Pomiary Elektryczne "ELESKA"

    Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2i
     41-303 Dąbrowa Górnicza

      NIP:629-001-83-41

      tel.fax(32) 260 37 62

      tel.0-601 40 22 48

      e-mail:skrzyniarz@poczta.onet.pl